Ontwikkeladvies (NL leert door)   GRATIS!  (VOL)

Wij bieden momenteel loopbaantrajecten voor werknemers tot de pensioengerechtigde leeftijd die in aanmerking komen voor (loopbaan-)ontwikkeladvies.

Hierdoor kan een werknemer zich beter voorbereiden op nieuwe omstandigheden. Een ervaren loopbaanadviseur maakt samen met de kandidaat een plan voor de beste vervolgstappen in zijn carrière

Het ontwikkeladvies wordt gefinancierd vanuit de overheid.

Meldt u of uw medewerker direct aan, want de belangstelling is groot en de overheid subsidieert tot 20.000 werknemers. Het subsidiebedrag per werknemer is € 700.


Coronacrisis maakt leren en ontwikkelen nóg belangrijker


De coronacrisis raakt de Nederlandse economie hard. Bedrijven hebben het zwaar, banen staan op de tocht. Talloze werkenden maken zich zorgen om hun baan en hun inkomenszekerheid op korte en lange termijn. Voor een deel van de mensen zijn deze omstandigheden, hoe bar ook, wel een gelegenheid om te werken aan hun eigen ontwikkeling. Zo maken ze zichzelf minder kwetsbaar op de arbeidsmarkt en aantrekkelijker voor hun – huidige of toekomstige – werkgever. Door nu na te denken over loopbaankansen op de arbeidsmarkt, wat je kan en wil en door je bij en wellicht zelfs om te scholen zijn werkenden of mensen zonder werk of opdrachten beter voorbereid op wat er na de crisis komt.


Ook los van corona is het belangrijk om te investeren in kennis en vaardigheden. Investeren in scholing voor uzelf of van werknemers is een noodzakelijke voorwaarde voor behoud van wendbaarheid, productiviteit en de duurzame inzetbaarheid van de Nederlandse beroepsbevolking. Werk verandert razendsnel en banen verdwijnen soms zelfs helemaal door de technologische ontwikkelingen, digitalisering, de verduurzaming van de economie en de energietransitie. We zullen onze (vooral digitale) vaardigheden moeten verbeteren om straks nog werk te hebben.


Tegelijk is – en blijft, naar verwachting – er een tekort aan menskracht in sommige sectoren, zoals de zorg, het onderwijs en de techniek. Het is dus noodzakelijk dat werkenden zorgen dat ze breed inzetbaar zijn, zodat ze in hun eigen sector kunnen blijven werken of naar een andere sector kunnen overstappen. Werkgevers moeten hun organisatie wendbaar en flexibel houden om succesvol te kunnen blijven concurreren. Continu leren en ontwikkelen heeft een grote invloed op de duurzame inzetbaarheid en de betrokkenheid van personeel. Dit bevordert een positief resultaat en voorkomt ziekteverzuim.


Overigens betekent scholing en ontwikkeling niet altijd formeel leren (zoals klassikaal leren), maar ook vaardigheidstrainingen en praktische cursussen. Bovendien ontwikkelen mensen zich ook in trainingen die op het werk worden gegeven en door de ervaringen die ze opdoen in verschillende werkkringen en functies.


Bel mij voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! 06 2152 8597

0