Outplacement

Als iemand zijn baan verliest of boventallig wordt verklaard, heeft dat een enorme impact op zijn of haar leven. Immers, de zekerheid van een vaste baan en de daarmee samenhangende stabiliteit in iemands leven, valt opeens weg.

De bijbehorende emoties blijken "normaal" te zijn en helpen bij het verwerken van deze gebeurtenis.

Aan de hand van de transitiecurve van Kubler-Ross laat ik je zien welke plaats ontslag inneemt in "life-events".

Het helpt je om weer over de toekomst na te denken en zelfvertrouwen te herwinnen.

Het verwerken van je ontslag kost natuurlijk tijd en is voor iedereen verschillend. Toch is het belangrijk om jezelf weer te herpakken en je blik naar de toekomst te richten. Een outplacementtraject helpt je daarbij. Met behulp van testen, vragenlijsten, opdrachten en oefeningen, gaan we werken aan het in kaart brengen van jezelf. “Wie ben ik?”, “Wat kan ik?” en “Wat wil ik (nog meer)?” zijn de belangrijkste vragen die wij samen gaan beantwoorden. Daarnaast gaan we werken aan hoe jij jezelf gaat neerzetten als persoon (Personal Branding). In een 5-stappenplan laat ik je zien... lees meer