The Shift

Hoe een ogenschijnlijk kleine verandering tot mooie en waardevolle uitkomsten kan leiden voor mens en bedrijf.

Ook binnen jouw organisatie kan ik, met mijn kennis en ervaring gecombineerd met mijn talent om mensen snel "te kunnen lezen", een SHIFT laten plaatsvinden. Als Loopbaanadviseur train, coach en begeleid ik de medewerkers, leidinggevenden en de afdeling in hun SHIFT.


Ieder mens is uniek, is een eigen individu, met zijn eigen gedrag en gewoontes.

Vaak is men zich van zijn of haar gedrag niet bewust; "zo ben ik", of men zegt: "dat is hem ten voeten uit !". Gedrag kan als positief of negatief worden ervaren. Dit geldt voor het gedrag van de medewerker bij een bedrijf, maar ook voor dat van zijn of haar leidinggevende. Vaak hoor ik in dit verband: "hij begrijpt mij totaal niet !", "hij snapt echt niet wat ik bedoel !"


Het wordt interessant als je gedrag observeert en analyseert. Ik ontdek dan dat iemand natuurlijk gedrag laat zien en gewenst gedrag. Met behulp van de DISC-methode, kan ik iemand "typeren" en hem of haar een kleur toedichten. De DISC-methode werkt met 4 kleuren; rood, geel , groen en blauw. Ieder mens heeft een eigen kleur of combinatie van kleuren en dat typeert een mens. Je hebt als persoon nooit één kleur, maar een combinatie van kleuren. Eén kleur is vaak dominant. Dat is de kleur die het meest opvalt en de persoon "kenmerkt".

Iedere kleurencombinatie heeft zijn eigen manier van gebruik en aanpak. Als je als medewerker, collega of leidinggevende weet HOE je een bepaalde kleur (persoon) moet aanspreken, gebeuren er mooie dingen binnen een bedrijf!

Er ontstaat meer begrip onderling, mensen worden positief gemotiveerd, de werksfeer verbetert aanzienlijk, de prestaties gaan omhoog, de werkstress en het ziekteverzuim nemen af, men gaat met meer plezier naar het werk, kortom; werken wordt weer leuk! Als alle medewerkers dat uitstralen, dan merkt jouw klant dat ook.


Het verandert duurzaam de cultuur binnen een bedrijf. Het verhoogt de prestaties van de medewerkers en uiteindelijk ook de omzet van het bedrijf. Het "hogere doel" van een SHIFT binnen een organisatie is: meer respect en begrip van alle medewerkers voor elkaar. Kortom, een fantastisch bedrijf om voor en bij te werken!