Verzuimmanagement

VERZUIM IS GEDRAG EN GEDRAG KUN JE BEINVLOEDEN

Een veel gehoorde klacht is dat Arbodiensten alleen aan symptoombestrijding doen, maar de echte oorzaak van verzuim niet aanpakken. Daar zit een kern van waarheid in. Je hebt kortdurend verzuim en langdurig verzuim. Echter, als iemand frequent kortdurend verzuim laat zien, kan dat een indicatie zijn voor een dieper liggende oorzaak van het verzuim. In veel gevallen ligt de oorzaak in de relatie van de werknemer ten opzichte van zijn leidinggevende. De oorzaak kan ook liggen in de privésfeer van de werknemer. Een combinatie van beide komt ook regelmatig voor.

Gedrag is dan een belangrijke graadmeter om te achterhalen waar het echte verzuim nu vandaan komt. Een verstoorde relatie van een medewerker met zijn direct leidinggevende is in veel gevallen een aanleiding voor de medewerker om (frequent) te gaan verzuimen.

Ook een onbalans in de verhouding tussen werk en privé, of een ingrijpende gebeurtenis in de privésfeer, is vaak een aanleiding voor verzuim. In beide gevallen ontstaat een sterke toename van de (werk)-stress en dat is niet zelden het voorportaal van een burn-out (en dus langdurig verzuim).

Een DISC-test is een uitstekend hulpmiddel om de oorzaak van verzuim te achterhalen. Als een leidinggevende zijn medewerkers herkent aan hun “kleuren”, wordt de communicatie onderling sterk verbeterd. Hij weet zijn mensen dan op een juiste manier te motiveren en aan te spreken, zodat men elkaar (veel) beter leert begrijpen. Omgekeerd geeft de uitslag van een DISC-tetst de werknemer een (sterk) verbeterd zelfinzicht. Het leert hen in te zien waar ze energie van krijgen, of wat juist veel energie kost. Welk werk past en welk niet. Wat zijn valkuilen en wat juist de sterke punten en kwaliteiten. Door van elkaar te weten welke “kleur” iemand heeft, ontstaat een beter onderling begrip, verbetert de communicatie, de werksfeer en neemt het verzuim af. Het plezier in het werk neemt hierdoor toe, wat weer een positieve uitstraling heeft op de omzet van het bedrijf.

Kortom, inzage in iemands gedrag heeft direct invloed op het verzuim. Verzuim is dus vaak gerelateerd aan gedrag en dat kun je (positief) beïnvloeden!

Met deze aanpak doe je niet (meer) aan symptoombestrijding, maar los je verzuim duurzaam op!